במעגל
ועד האגודה החליט... - נתן אלתרמן
!!! להוסיף קטע מהביאור בסוף הספר!!!
התפרסם ב"במעגל" - הוצאת הקיבוץ המאוחד

חזור