במעגל
אני והיא וכל הדברים - נתן אלתרמן
נכתב בשנת 1933. מתוך הספר "במעגל" - הוצאת הקיבוץ המאוחד תשל"ה


חזור