במעגל
בשולי "הסערה הגדולה" - נתן אלתרמן

בתגובותיו על מה שמכונה בפיו "הסערה הגדולה" חוזר ד"ר גמזו ומכריז כל שעה שהוא מזכיר את שמי, כי שום קשרי ידידות, כגון אלה שבינו לביני, לא יניאו אותו מלומר גם להבא את האמת לציבור. בשיחה אחרונה שלו, עם כתב של אחד השבועונים, הוא קובע אפילו כי "אסור שהאמת תהיה דרכון לפרוטקציה"

נכתב בשנת 1963. מתוך הספר "במעגל" - הוצאת הקיבוץ המאוחד - תשל"ה


חזור