במעגל
המזרקה - נתן אלתרמן
גם במדע וגם באמנות – שיטות, מגמות, והערכות. המלומד שונא את מתנגדיו שנאה קרה, אפטית, שנאת כוכבים, שנאת מות. לאמן – שנאה לוהטת, כואבת, שנאת כוכב־שביט, שנאת־חיים. הלא־אמן מדליק ומאיר. האמן מדליק ובוער. נלהב, נבער כולנו – אומר הוא. נאחז באש כולנו יחד. לא הנצחון הקופא תכליתנו, אלא הקרב. לא המסקנה, אלא הבהוב הרעיונות המצית, המחמם, המעורר שגשוג, שגעון ושגב.


חזור