במעגל
על הבלתי-מובן בשירה - נתן אלתרמן
-חושך ואפילה... אינני תופס דבר וחצי דבר! לשם מה הוא מפרסם את דבריו ברבים? למי תועלת ולמי הנאה מהם? לא, לא... אין אני מחויב לדגור במוחי על כתב-חרטומים חדש... לעזאזל השירה הבלתי-מובנת!
 בטוח אני, כי רבים וכן טובים ימצאו בנאמר לעיל פורקן-מה למרירות שנצטברה בלבם. גלוי וידוע הוא, כי הקוראים אינם פוסקים מלשלוח את השירה הבלתי-מובנת לעזאזל, אבל לא פחות מזה גלויה וידועה העובדה, כי השירה הבלתי-מובנת מתעקשת ואיננה הולכת לשם... מדוע? איזה כוח, איזו אמונה, מקיימים אותה, על אף השכל הישר? מה מצדיק את קיומה למרות הצדק אשר בדברי שולליה?


חזור