מאמרי ימיני בת-ציון

פ"א סופית וחיריק קטן - הבדלים מגדריים וביטוּיָם הלשוני בשירי אלתרמן לילדים - בת-ציון ימיני
המאמר הוא חלק מעבודת הדוקטורט שעברה עיבוד לספר אשר יצא ב-2013 בהוצאת רסלינג: "אדמה-אדמתי, ארצי, ארצי - לשון ומגדר בשירה העברית המודרנית"