מאמרי קרינסקי אביבה

אלוהים אדירים! איכה נערם פה פאר שכזה?! - אביבה קרינסקי
אביבה קרינסקי בעקבות אלתרמן בעת שהותו בפריס ומחברת השירים הגנוזה שלו. נדפס ב'הארץ' 8.5.2019