תגובות בעיתונים
מכתב על אותו נושא - נתן אלתרמן
במאמר זה אלתרמן נתן ביטוי ל'אני מאמין' שלו על תפקיד המשורר בימי מלחמה


חזור