Search Results
Search results for זיוה שמיר
1 עדכונים - עדכונים לאתר - Relevance: 2090
מאמרים שנוספו לאחרונה: עיר בשחור וזהב - צור ארליך (עודכן באתר 23.6.2019) בתור הומה, באגרופים שלוחים...
http://www.alterman.org.il/עדכונים/tabid/89/ItemId/184/Default.aspx - 23/06/2019 13:23:54
2 עדכונים - עדכונים - גיבוי - Relevance: 2045
מאמרים שנוספו לאחרונה: עיר בשחור וזהב - צור ארליך (עודכן באתר 23.6.2019) בתור הומה, באגרופים שלוחים...
http://www.alterman.org.il/עדכונים/tabid/89/ItemId/334/Default.aspx - 23/06/2019 13:24:13
3 מאמרים - בכל זאת יש בהם משהו : זיוה שמיר ושירי הילדים של נתן אלתרמן - אלי אשד - Relevance: 2006
פרופסור זיוה שמיר מראה בספרה החדש "תיבת הזמרה חוזרת " שיש בשירי הילדים של נתן אלתרמן בספרו "ספר התי...
http://www.alterman.org.il/מאמרים/tabid/65/ItemId/44/Default.aspx - 25/07/2012 18:25:32
4 מאמרים - בכל זאת יש בהם משהו : זיוה שמיר ושירי הילדים של נתן אלתרמן - אלי אשד - Relevance: 2006
פרופסור זיוה שמיר מראה בספרה החדש "תיבת הזמרה חוזרת " שיש בשירי הילדים של נתן אלתרמן בספרו "ספר התי...
http://www.alterman.org.il/ביוגרפיה/מאמרים/tabid/130/ItemId/44/Default.aspx - 25/07/2012 18:25:32
5 ארועים עתידיים - השקת ספרה של זיוה שמיר "מלך והלך - נתן אלתרמן בוהמיין ומשורר לאומי" - Relevance: 2006
ביום ראשון 5.9.2010 בשעה 19:30 בבית פליציה בלומנטל, רח' ביאליק 26 תל אביב לרגל הופעת ספרה של זיוה ש...
http://www.alterman.org.il/ארועים/tabid/62/ItemId/47/d/20100905/vw/3/Default.aspx - 24/08/2010 19:53:34
6 ארועים עתידיים - הלך ומלך - אלתרמן כבוהמיין וכמשורר לאומי - הרצאה של פרופ' זיוה שמיר - Relevance: 2004
הלך ומלך - אלתרמן כבוהמיין וכמשורר לאומי הרצאה של פרופ' זיוה שמיר במסגרת סדרת הרצאות "השטריימל והכו...
http://www.alterman.org.il/ארועים/tabid/62/ItemId/147/d/20121228/vw/3/Default.aspx - 23/10/2012 19:41:55
7 מאמרים - דרך מלקקת אופק דובשני - דרכי השימוש של אלתרמן במוטיבים - בעלי פוטנציאל של קיטש - זיוה שמיר - Relevance: 2004
יש המכנים בשם "קיטש" כל גילוי של אמנות גרועה, או אפילו כל גילוי של טעם גרוע. זיהוי זה הוא פשטני, בלת...
http://www.alterman.org.il/מאמרים/tabid/65/ItemId/182/vw/1/Default.aspx - 30/11/2010 20:15:28
8 מאמרים - דרך מלקקת אופק דובשני - דרכי השימוש של אלתרמן במוטיבים - בעלי פוטנציאל של קיטש - זיוה שמיר - Relevance: 2004
יש המכנים בשם "קיטש" כל גילוי של אמנות גרועה, או אפילו כל גילוי של טעם גרוע. זיהוי זה הוא פשטני, בלת...
http://www.alterman.org.il/ביוגרפיה/מאמרים/tabid/130/ItemId/182/vw/1/Default.aspx - 30/11/2010 20:15:28
9 מאמרים - עֲלֵה אדום שׂער ולבן־עיניים - שירת אלתרמן והרמיזה האליפטית ה"מהבהבת" - זיוה שמיר - Relevance: 2004
בהשוואה לקודמיו בשירה העברית, ואף בהשוואה למשוררים אחרים מבני־דורו, לא הִרבה אלתרמן לערוך שימוש בשיב...
http://www.alterman.org.il/מאמרים/tabid/65/ItemId/175/vw/1/Default.aspx - 30/11/2010 20:15:07
10 מאמרים - עֲלֵה אדום שׂער ולבן־עיניים - שירת אלתרמן והרמיזה האליפטית ה"מהבהבת" - זיוה שמיר - Relevance: 2004
בהשוואה לקודמיו בשירה העברית, ואף בהשוואה למשוררים אחרים מבני־דורו, לא הִרבה אלתרמן לערוך שימוש בשיב...
http://www.alterman.org.il/ביוגרפיה/מאמרים/tabid/130/ItemId/175/vw/1/Default.aspx - 30/11/2010 20:15:07


Page 1 of 13First   הקודם   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  הבא   Last