מכתבים והקדשות
הקדשה של אלתרמן לאילי גורליצקי על הספר של המחזה "כנרת כנרת"
ההקדשה בכתב ידו של אלתרמן ולאחריה פענוח הטקסט בקובץ המצורף.
תודתנו לאילי גורליצקי שמסר לאתר את ההקדשה.


חזור