תגובות בעיתונים

מכתב על אותו נושא - נתן אלתרמן
תגובתו של אלתרמן שפורסמה  ב"דפים לספרות" של שבועון הקיבוץ הארצי - "השומר הצעיר" ביום 22.9.1939 למאמרה של לאה גולדברג "על אותו הנושא עצמו" (מיום 8.9.1939)
על אותו הנושא עצמו - לאה גולדברג
מאמרה של לאה גולדברג ב- 8.9.39  שפורסם ב"דפים לספרות" של שבועון הקיבוץ הארצי - "השומר הצעיר" עליו הגיב אלתרמן
מה בין אילוף לתנועה - נתן אלתרמן
תגובה נגדית של אלתרמן לתגובתו של מ. גרסון בעניין השיר "אילוף ילדים" מהטור השביעי.
התפרסם במדור מכתבים למערכת ב"השומר הצעיר" ב-26.5.1943