אתר נתן אלתרמן
 
אתר זה נועד לשמש מקום מפגש לאוהבי אלתרמן, להביא בפניהם את המחקרים על יצירתו שנעשו במשך השנים, וכן פרטים ביוגרפיים. באתר ניתן למצוא גם סרטונים של שיריו המולחנים, להשתתף בדיונים פומביים בפורום ואפילו תשבץ היגיון מיוחד שמוקדש כולו לאלתרמן. התכנים ימשיכו להתעדכן ככל שיועבר ליוצרי האתר חומר שניתן לכלול אותו על פי חוקי זכויות יוצרים.
 *  *  *

נתן אלתרמן (1970-1910), אשר נמנה עם גדולי המשוררים העברים, התחיל את דרכו בחבורת שלונסקי על סף שנות השלושים של המאה העשרים, אך כבר אז פיתח נוסח שירי משלו: במקום המטרופוליס המודרני נוסח שירי הכְּרך של שלונסקי, תיאר ספרו הראשון עיר קטנה ונאיבית – על בארותיה, כיכר השוק שלה והיונים שעל כרכובי בתיה – עיר העולה כאילו מבין דפיו של ספר אגדה נושן. משוררי המודרנה נמשכו אל השירה האוּרבּנית, ובשירת אלתרמן העיר היא גיבורה ראשית, אף יותר מהמשורר-ההלך הסובב ברחובותיה – למן "שירים מפריז" (אסופה שכתב המשורר הצעיר בשנות לימודיו בצרפת), דרך "כוכבים בחוץ", "עיר היונה", "שירי מכות מצרים", "שמחת עניים" ו"חגיגת קיץ". העיר כמציאות וכסמל מבריחה את יצירת אלתרמן כבריח, ו"מככבת" אפילו במחזה האחרון שנמצא והתפרסם לאחר מותו – "ימי אוּר האחרונים".

את ההקדמה המלאה על נתן אלתרמן שהכינה פרופ' זיוה שמיר במיוחד עבור האתר ניתן למצוא כאן.