אלתרמן ויצירתו, סדרת הרצאות מיוחדת
 
 
  
 תוכנית ההרצאות
 

 
1.6.2020 – הרצאה של ד"ר ורד טוהר
מה התיבה מזמרת? קריאה בשירי הילדים של "ספר התיבה המזמרת"
 
 
 
15.6.2020 – הרצאה של פרופ' דן לאור
על שלושה רגעים היסטוריים
 פרטים בהמשך
 
 
 
 
 
 הרצאות שניתנו
 
4.5.2020 – הרצאה של ד"ר גדעון טיקוצקי
לאה גולדברג ונתן אלתרמן - סיפורה של ידידוּת בין שני משוררים
 
 
 
 
18.5.2020 – הרצאה של פרופ' תמר וולף-מונזון
 'כז שירים נתן היה אומר' – גִּלוּי וכִסוי ביחסי יעקב אורלנד ונתן אלתרמן