מאמרי אבידן דוד

כחרז הנשבר - דוד אבידן
על פזמוניו של נתן אלתרמן: "שיר הספנים", "שיר העמק" ועוד. פורסם ב'מאזנים' כרך ו', חוב' ה'-ו' (ניסן-אייר תשי"ח, אפריל-מאי 1958)
ציפור גדולה מעל העיר - דוד אבידן
פורסם ב'עכשיו' חוב' 12־13 (אביב-קיץ תשכ"ה 1965)