מאמרי אסף עודד

מקרה נתן אלתרמן - על שירת משוררים והלחנתה - עודד אסף
פרק ג' מתוך 'המוזיקה לפני הכל: על שירת משוררים והלחנתה', סל תרבות ארצי והוצ' עם עובד,  2012. גרסה מתוקנת-מעודכנת  לאתר האינטרנט של נתן אלתרמן, אוקטובר 2015
הבו לנו מנוחת-מה מהמולת ההלחנה העכשווית הנוגסת באלתרמן - עודד אסף
פורסם ב"הארץ" 5.3.2010