מאמרי בר-יוסף חמוטל

עלילה ומשמעות ב"שמחת עניים" - חמוטל בר־יוסף
פורסם לראשונה בספרה "סימבוליזם בשירה המודרנית" (תל אביב : הקיבוץ המאוחד, תש"ס 2000)
מה מבקש מאיתנו השיר של אלתרמן? - חמוטל בר-יוסף
על הסימבוליזם האלתרמני תוך עיון ב"פרפר מן התולעת" של דן מירון, מאת חמוטל בר יוסף, נדפס במאזנים, ע'ו, תשס'ג 2003