מאמרי גוברין נורית

דב סדן כעורך - מעפר ואפר לפאר־הספר -בין סדן העורך לאלתרמן המשורר - נורית גוברין
מתוך הספר "קריאת הדורות - ספרות עברית במעגליה"  כרך ב' - נורית גוברין. הוצאת גוונים, 2002
היא נפלה בשדות - על ברברה פרופר משדה-בוקר – שני שירים - נורית גוברין
מתוך הספר "קריאת הדורות - ספרות עברית במעגליה"  כרך ב' - נורית גוברין. הוצאת גוונים, 2002
בין יעקב פיכמן לנתן אלתרמן - נורית גוברין
מתוך הספר "קריאת הדורות - ספרות עברית במעגליה" כרך א' - נורית גוברין. הוצאת גוונים, 2002