מאמרי חבר חנן

הרחבת אופק הביקורת - חנן חבר
פורסם באתר מכון ואן ליר בירושלים 
אנלוגיה היסטורית ואלגוריה לאומית בשירת נתן אלתרמן בתקופת השואה - חנן חבר
מתוך "עיונים בתקומת ישראל -מאסף לבעיות הציונות , היישוב ומדינת ישראל", כרך 8. הוצאת הספרים של אוניברסיטת בךגוריון בנגב. תשנ״ח - 1998
'הטור השביעי' ומלחמת 1948 - חנן חבר
בתוך "המרחב הציבורי" – כתב העת לפוליטיקה וחברה. גיליון מספר 3, סתיו 2009. תל אביב: החוג למדע המדינה, אוניברסיטת תל אביב. עמ' 9-34.