מאמרי יעוז חנה

בלדות-הפליט של נ. אלתרמן - חנה יעוז
מתוך הספר "הניגון והזעקה" - מחקר בשירת השואה של משוררי שנות ה-40 בארץ ישראל.  הוצאת עקד, 1995 
נ. אלתרמן: מן השיר הלירי הבודד אל הראיה הפואמטית - חנה יעוז
מתוך הספר "הניגון והזעקה" - מחקר בשירת השואה של משוררי שנות ה-40 בארץ ישראל.  הוצאת עקד, 1995