מאמרי יערי מאיר

מנהיג ומשוררו - מאיר יערי
התפרסם ב'על המשמר' 21.1.1955  בתגובה לטור של נתן אלתרמן  "הפח נשבר".