מאמרי מאוטנר מנחם

גייסות משולבים - מנחם מאוטנר
על ספרו של מנחם פינקלשטיין "הטור השביעי וטוהר הנשק - נתן אלתרמן על ביטחון, מוסר ומשפט".
נדפס ברבעון של לשכת עורכי הדין עורך הדין, גיליון מס' 13, אוקטובר 2011