מאמרי נגיד חיים

משורר מת מהלך - חיים נגיד
הופיע לראשונה בגיליון גג מס. 22 יולי 2010 בעריכת חיים נגיד, בהוצאת איגוד הסופרים בישראל