מאמרי פורת אלישע

צלקת הגאווה - סיפור מאת אלישע פורת
סיפור מאת אלישע פורת על פגישה עם נתן המשורר התל אביבי
אל תתנו להם רובים - טירון חמוש במטאטא ובשירו האנטי-מלחמתי של נתן אלתרמן - אלישע פורת
פורסם ב"הארץ" 2.12.11
אבא קובנר - תה קפה וברנדי - אלישע פורת
עדות שמיעה וראייה של אבא קובנר מערב אחד בקפה "כסית"
לקדמות כתיבתם של שירי מכות מצרים - אלישע פורת
על חידת מועד כתיבתם של שירי מכות מצרים
על תרגום לא מוכר של אלתרמן לשירי ליפשיץ - אלישע פורת
תרגומו של אלתרמן, שמשום מה נשמט מכל הפרסומים הקודמים
אל תתנו להם רובים - מקור השראה אפשרי - אלישע פורת
השערה בדבר מקור ההשראה לכתיבת השיר "אל תתנו להם רובים". פרסום ראשון.