מאמרי פרוכטמן מאיה

עיונים באוצר המילים של אלתרמן - עם הקונקורדנציה ל"שירים משכבר" - מאיה פרוכטמן
תדפיס מתוך דניאל סיוון ופבלו-יצחק קירטשוק (עורכים), קול ליעקב  - אסופת מאמרים לכבוד פרופ' יעקב בן-טולילה (אשל באר-שבע, כרך שמיני): הוצאת אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, באר-שבע תשס"ג