מאמרי צורית אידה

אדוני המשורר - אידה צורית
אידה צורית מנתחת את אישיותו של נתן אלתרמן בדרך לפתרון הפער שבין המשורר למחזאי.
פורסם באתר "ארץ אחרת" בתאריך 30.8.2001
הקרבן והברית - אידה צורית
מתוך הספר "הקרן והברית" - אידה צורית, הוצאת דביר, תשל"ד
הערות למחזות "כנרת כנרת..." ו-"משפט פיתגורס" - אידה צורית

מתוך "הקרבן והברית - עיונים בשירת נתן אלתרמן" -- דביר, תשל"ד.

העולם החצוי של כוכבים בחוץ - אידה צורית
מתוך "הקרבן והברית - עיונים בשירת נתן אלתרמן" -- דביר, תשל"ד.
בדמייך חיי - עיון אחר בשמחת עניים - אידה צורית
המאמר נדפס ב"משא"  10.7.1952