מאמרי צור ראובן

"שמחת עניים" כשירה היפנוטית - ראובן צור
פורסם לראשונה ספר "הפואמה המודרניסטית ביצירת אלתרמן – (בעריכת זיוה שמיר וצבי לוז) הוצאת אוניברסיטת בר אילן, 1991
לא הכל הבלים - יוסי בנאי קורא אלתרמן - ראובן צור
מאמר הבוחן איך יוסי בנאי מתמודד הריתמוס בשירת אלתרמן תוך התמקדות בשיר "שיר לאשת-נעורים" מתוך  שמחת עניים.