מאמרי קלדרון ניסים

לא עובר אורח - ניסים קלדרון
פורסם ב- Ynet  בתאריך 19.1.2010