מאמרי קרטון-בלום רות

חיוך ראשון ושני - רות קרטון-בלום
השינויים שעשה אלתרמן בשלושה השירים שפורסמו לפני הופעת הקובץ "כוכבים בחוץ" כאשר התקינם להיכלל בקובץ.
מתוך הספר "בין הנשגב לאירוני" / רות קרטון-בלום, הקיבוץ המאוחד, תשמ"ב
הפואמה המניפאית: מסת מבוא - רות קרטון-בלום
מתוך הלץ והצל - רות קרטון-בלום. הוצאת זמורה-ביתן 1994
"הפרידו החיים" : ההיפוך הקומי - רות קרטון-בלום
מתוך הלץ והצל - רות קרטון-בלום. הוצאת זמורה-ביתן 1994
משחק ההַחזרות הכפולות - על ההתכוונות העצמית ביצירת אלתרמן - רות קרטון-בלום
מתוך הלץ והצל - רות קרטון-בלום. הוצאת זמורה-ביתן 1994
בין מקאמה למניפאה: מודל ההשפעה הכפול - רות קרטון-בלום
מתוך הלץ והצל - רות קרטון-בלום. הוצאת זמורה-ביתן 1994
כס משפט בראש חוצות - ההקשר המוסרי כתבנית מחשקת - רות קרטון-בלום
מתוך הלץ והצל - רות קרטון-בלום. הוצאת זמורה-ביתן 1994
מן הסף אל האמצע - פיצולים פנים־אישיותיים - רות קרטון-בלום
מתוך הלץ והצל - רות קרטון-בלום. הוצאת זמורה-ביתן 1994
אחדותה של תמונת היש המתפוררת: המדע כבסיס הכוללות - רות קרטון בלום
מתוך הלץ והצל - רות קרטון-בלום. הוצאת זמורה-ביתן 1994
איך נוצר ריתמוס של פרוזה - בלשון השירה - רות קרטון-בלום
מתוך הלץ והצל - רות קרטון-בלום. הוצאת זמורה-ביתן 1994
"נשאר רק החומר החי":"שיר סיום" – נגד הסיום - רות קרטון בלום
מתוך הלץ והצל - רות קרטון-בלום. הוצאת זמורה-ביתן 1994