מאמרי קריץ ראובן

מה יכול לעורר סער אחד - ראובן קריץ
על השיר "הסער עבר כאן לפנות בקר" מתוך "כוכבים בחוץ" . מתןך הספר "בעיות הביקורת – מבט אישי" - ראובן קריץ.
מחקר: גדודי האש - ראובן קריץ
מחקר של ראובן קריץ בדבר המקור לשיר "גדודי האש" 
סיטואציה כפולה והמת-החי בשירתו המוקדמת של אלתרמן - ראובן קריץ
במאמר זה מנסה ראובן קריץ להראות שעיסוק בתבנית עשוי לשמש מכשיר-עזר יעיל גם במלאכת הפירוש של שיר יחיד