מאמרי שביט עוזי

מורשת האב - עוזי שביט
פרק 25 מהספר 'לא הכול הבלים והבל - החיים על קו הקץ על פי אלתרמן' , הוצאת הקיבוץ המאוחד, 2007
חרוז ומשמעות בשירת אלתרמן - עוזי שביט
פורסם בספר "אלתרמן ויצירתו" הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן-גוריון, הוצאת הקיבוץ המאוחד, מוסד אלתרמן; 1989 
שירה מול טוטליטריות - הספר השלם - עוזי שביט
 'שירה מול טוטליטריות'  - הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה / זמורה ביתן. 2003
אל מול האיום הטוטליטרי - עוזי שביט
פרק ראשון מהספר 'שירה מול טוטליטריות'  - הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה / זמורה ביתן. 2003
עולם והיפוכו - עוזי שביט
פרק שני מהספר 'שירה מול טוטליטריות'  - הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה / זמורה ביתן. 2003
מ'כוכבים בחוץ' ל'שירי מכות מצרים' - עוזי שביט
פרק שלישי מהספר 'שירה מול טוטליטריות'  - הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה / זמורה ביתן. 2003
מסימבוליזם לפוסט-סימבוליזם - עוזי שביט
פרק רביעי מהספר 'שירה מול טוטליטריות'  - הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה / זמורה ביתן. 2003
רמזים מקדימים: 'הדלֵקה' ו'הנאום' - עוזי שביט
פרק חמישי מהספר 'שירה מול טוטליטריות' - הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה / זמורה ביתן. 2003
'שירי מכות מצרים', גרמניה והשואה - עוזי שביט
פרק שישי מהספר 'שירה מול טוטליטריות' - הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה / זמורה ביתן. 2003
השירים הראשונים והסימבוליזם של החורבן והישועה - עוזי שביט
פרק שביעי מהספר 'שירה מול טוטליטריות' - הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה / זמורה ביתן. 2003
שירת המלחמה : 1941-1940 - עוזי שביט
פרק שמיני מהספר 'שירה מול טוטליטריות' - הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה / זמורה ביתן. 2003
בחזרה למכות מצרים: מ-1939 ל-1944 - עוזי שביט
פרק תשיעי מהספר 'שירה מול טוטליטריות' - הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה / זמורה ביתן. 2003
היופי האפל והאור הזר - עוזי שביט
פרק עשירי מהספר 'שירה מול טוטליטריות'  - הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה / זמורה ביתן. 2003
האסתטיקה של המהירות והאלימות - עוזי שביט
פרק אחד עשר מהספר 'שירה מול טוטליטריות' - הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה / זמורה ביתן. 2003
בין 'שמחה ברכת שמים' ל'שר היער' - עוזי שביט
פרק שנים עשר מהספר 'שירה מול טוטליטריות'  - הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה / זמורה ביתן. 2003
הבן, האב וחולדת הבר - עוזי שביט
פרק שלושה עשר מהספר 'שירה מול טוטליטריות' - הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה/זמורה ביתן. 2003
התשתית הקלסית: ארבעת היסודות - עוזי שביט
פרק ארבעה עשר מהספר 'שירה מול טוטליטריות' - הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה/זמורה ביתן. 2003
האסתטיקה של הנשגב - עוזי שביט
פרק חמישה עשר מהספר 'שירה מול טוטליטריות' - הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה/זמורה ביתן. 2003
משעיר לעזאזל למרטיר - עוזי שביט
פרק שישה עשר מהספר 'שירה מול טוטליטריות' - הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה/זמורה ביתן. 2003
'בדרך נא-אמון' והתפיסה הפיגורלית - עוזי שביט
פרק שבעה עשר מהספר 'שירה מול טוטליטריות' - הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה/זמורה ביתן. 2003
'בדרך נא-אמון' ותפיסת ההיסטוריה - עוזי שביט
פרק שמונה עשר מהספר 'שירה מול טוטליטריות' - הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה/זמורה ביתן. 2003
איילת': בסימן האקלים המשיחי - עוזי שביט
פרק תשעה עשר מהספר 'שירה מול טוטליטריות' - הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה/זמורה ביתן. 2003
חידת החיוך - עוזי שביט
פרק עשרים מהספר 'שירה מול טוטליטריות'  - הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה / זמורה ביתן. 2003
ההיסטוריה וחירות האדם - עוזי שביט
פרק עשרים ואחד מהספר 'שירה מול טוטליטריות'  - הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה/זמורה ביתן. 2003
השבועה, האב והעלמה - עוזי שביט
פרק עשרים ושנים מהספר 'שירה מול טוטליטריות'  - הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה/זמורה ביתן.2003
פרקים מהספר "לא הכל הבלים והבל" - עוזי שביט
"לא הכל הבלים והבל - החיים על קו הקץ על פי אלתרמן" - פרופ' עוזי שביט. הוצאת הקיבוץ המאוחד 2007