מאמרים
דב סדן כעורך - מעפר ואפר לפאר־הספר -בין סדן העורך לאלתרמן המשורר - נורית גוברין

 

מדובר בתגובתו של דב סדן על עזיבתו של נתן אלתרמן את 'דבר' ומעברו לצד השני של המתרס, לעיתון המתחרה, 'הארץ'. נקדים ונאמר, שפרשה זו ביחסי אלתרמן וסדן היא יוצאת דופן, ויעידו על כך הדברים החמים ואף הנלהבים שכתבו לימים זה על זה. יש בה כדי ללמד, שהתגובה החריפה לא השאירה משקעים לטווח רחוק, ושניהם יכלו להתעלות ולבחון איש את רעהו לגופו, לשכוח ולהשכיח את עלבון הפרשה.
 בשנת 1932 חזר נתן אלתרמן לארץ, עם סיום לימודיו בצרפת, ומשנת 1934 השתתף דרך קבע ב'דבר', בעיקר בתוספת הערב שלו. ייתכן שלאלכסנדר פן היתה "יד בדבר", כפי שהעיד לימים, אבל ברל כצנלסון, עורך 'דבר', הוא שקלט אותו (מרדכי נאור, 'קשר' 20, עמ' 23). מה־20 ביולי 1934 ועד ה־2 בנובמבר 1934 פרסם אלתרמן מעל במה זו 26 "סקיצות תל אביביות", בחתימת אלוף נון (ביבליוגרפיה לכל כתבי נתן אלתרמן, 'מחברות אלתרמן', א', תשל"ז, עמ' 158­259).
 בנובמבר 1934 עזב נתן אלתרמן את 'דבר' ועבר ל'הארץ', שבו השתתף דרך קבע במשך יותר משמונה עשנים. ב־5 בפברואר 1943 שב ל'דבר', שנעשה לאכסניה הקבועה שלו במשך עשרים וארבע השנים הבאות (עד תחילת 1967). בתקופה זו פרסם ב'דבר' את "הטור השביעי" שלו.
 קשה לדעת בבירור מדוע בדיוק עזב אלתרמן את 'דבר' ועבר ל'הארץ' בנובמבר 1943. מנחם דורמן, כותב תולדותיו של נתן אלתרמן, חוקרי אלתרמן (רפי אילן, דן אלמגור) וידידו (יעקב אורלנד) הסבירו שהסיבות לעזיבתו את 'הארץ' ושובו ל'דבר' היו כספיות ואידיאולוגיות (דן אלמגור, 'קשר' 19, עמ' 107). לעומת זאת, לא ניתן כל הסבר למעבר הראשון, המוקדם, מ'דבר' ל'הארץ', ייתכן, כפי ששיער מרדכי נאור, שברל לא העריך כראוי את אלתרמן, ונתן לו לכתוב רק בתוספת הערב של 'דבר', וחשב כי לעיתון הבוקר אין הוא מתאים; ייתכן שאלתרמן עצמו הרגיש שאין מעריכים אותו כראוי ומעדיפים על פניו את א. צ. גרינברג (כפי ששיער גבריאל צפרוני, בשיחה עמי). הערכה ממעיטה זו משתלבת ביחסם הספקני של בני הדור אליו בראשית דרכו, כפי שעולה מן העדויות הלא מעטות שהביא דן מירון ('מפרט אל עיקר', עמ' 102 והערה 2). ייתכן גם, שהתנאים שהציעו לו ב'הארץ' היו טובים יותר, ומה גם שהיה לו קשר קודם עם 'הארץ' ועם משה גליקסון עורכו, עוד כשהיה בצרפת (כפי שמשער רפי אילן מ"מוסד אלתרמן"), והוא השתתף, בו כבר ב־30 בספטמבר 1932. קרוב לוודאי שהסיבות לעזיבתו את 'דבר' היו משולבות, כפי שקורה במקרים כגון אלה. בכל אופן, עד כה לא מצאתי עדות ישירה על כך.חזור