מאמרים
על העיר עפות יונים, על העיר,על יער פרא - אברהם בלבן
 רוב שירי החטיבה השלישית הם שירי הלל לעיר ולאור. אחדים מהם מוסרים את המולת השווקים ושפע צבעיהם, ואחדים – את אווירת הרחובות הנבנים. רק שלושה שירים אינם קשורים ישירות לנושא זה ('הרים', 'עץ הזית' ו'מערומי האש'), ואף הם אחוזים בו באופנים שונים, כפי שנראה להלן.
 שיר הפתיחה של חטיבה זו, 'האור', משמש כלפיד המועבר מיד ליד במירוץ שליחים: הוא מעביר אותנו מאור המסנוור של האשה אל אורה של העיר ("האור, / אור עירנו, ' מהו עושה"), מן היאור המציין את הקשר עם האשה ('היאור', 'אולי היד אותך') אל היאורות המחזירים את אורה הבוהק של תבל. יתר על כן, העובדה שאור זה, הנתפש כ"גיבור צעיר" בל ממדים אדירים , הוא אורה של "עירנו", משמשת הקדמה לתיאורי העיר הכלולים בשאר שירי החטיבה: אין זו העיר הגדולה, המחניקה, המוכרת משירי החטיבה הראשונה, אלא עיר צעירה, נבנית, עיר שאורה החזק הוא מסממניה השכיחים ביותר.
 תהיית הדובר מה עושה האור "לבדו, לבדו, / בעוצמנו לרגע עיניים" מורה על רצון עז להכיר את המציאות האוביקטיבית, המציאות כמות שהיא (למציאות זו קיום גם בלא התודעה המתבוננת בה: גם בעצמנו עיניים האור "נותר", והמסך האדום של העפעפיים הדבוקים מעיד על עוצמתו). תהייה זו מלמדת, כי בשירים הבאים יוסט הדגש מן הדובר אל המציאות הקונקרטית שלעיניו. עם זאת, האור "קורא כאל חג למלחמת ביניים". משמע, המאבק המוכר משירי האהבה, קיים אף כאן. השירים משקפים את רושמם העז של המראות על הדובר, ואת ה'מאבק' שבינם לבינו.
 בחטיבה השלישית עשרה שירים בלבד, וסידרם הוא תימאטי בעיקרו: אחרי תיאוריה הנלהבים של העיר, על אורה ושווקיה ('יום השוק'), מובא שיר המספר על בנייתה ('יום הרחוב') ושיר המבהיר את מהות חיניותה ועוצמתה ('ליל שרב'). כאן ניתנים שני שירי הלל נוספים, העומדים על המלחמה המתלקחת בינה לבין הדובר. שלושת השירים הבאים ('הרים', 'עץ הזית' ו'מערומי האש') אינם קשורים, לכאורה, לנושאה של חטיבה זו. עם זאת, לשירים אלה כמה וכמה מוטיבים משותפים, וקיימים אף מוטיבים המחברים אותם עם שאר שירי החטיבה. החטיבה מסתיימת בשיר נוסף, 'הולדת הרחוב' המבטא את סגידת הדובר לעיר הנבנית .

חזור