מאמרים
אל מול האיום הטוטליטרי - עוזי שביט

כשאנו מתבוננים היום רטרוספקטיבית בתולדות המאה העשרים בהקשר ההיסטורי של הציוויליזציה המערבית, דומה שניתן לנחס את תמציתה בכותרת: 'עלייתה ונפילתה של הטוטליטריות'; או, בלשונו של קרל פופר (Popper) בספרו The Open Society and its Enemies: החברה הפתוחה ואויביה – 'המאבק הגדול'. מוקד תמטי זה התחיל להיות מורגש כבר בשנות העשרים, עם השתלטות הפשיזם באיטליה והסטליניזם בברית המועצות וראשית צמיחתו של הנאציזם, אך מלוא משמעותו הגורלית התבהרה רק בשנות השלושים, עם השתלטות הנאציזם בגרמניה.חזור