מאמרים
'שירי מכות מצרים', גרמניה והשואה - עוזי שביט
שלושת השירים הראשונים של 'שירי מכות מצרים' – 'דם', 'צפרדע', 'כינים' – ראו אור, כאמור, ב-1 בספטמבר 1939, דהיינו כשנה וחצי לאחר 'הדלקה'. אין ספק אפוא שאלתרמן החל לכתוב את 'שירי מכות מצרים' לפני פרוץ המלחמה, כנראה בפרק הזמן שבין פרסום המאמר 'עולם והיפוכו', במרס 1939, לבין חודש אוגוסט של אותה שנה. מכאן מתברר גם שהתמיהה שתהו מבקרים שונים, ואולי הבולט שבהם נתן זך (בהרצאתו על 'שירי מכות מצרים' בכנס אלתרמן ב-1993 באוניברסיטת תל אביב), כיצד יכול משורר עברי לגלות ב-1944 (שנת פרסום היצירה בשלמותה כספר) אמפתיה ל'דמעת החפים מחטא' בקרב הגרמנים (שהרי, להערכתו, אי-אפשר היה שלא לזהות את מצרים עם גרמניה) – תמיהה זו אין לה יסוד של ממש. המוטיבציה לכתיבת היצירה לא יכלה לנבוע מן השואה, כפי שטענה, למשל, זיוה שמיר (1989, 292; 1991, 11), שחזרה ותיקנה עצמה מאוחר יותר (שמיר תשנ"ט, 339­340) ואף לא מהמלחמה (שטרם פרצה), אלא מהסיטואציה ומן הדילמות של ערב המלחמה, שאלתרמן תיאר ב'עולם והיפוכו'.

חזור