מאמרים
שירה מול טוטליטריות - הספר השלם - עוזי שביט
איננו יודעים מתי, בדיוק, נפלה הכרעתו הסופית של אלתרמן בדבר כתיבת 'שירי מכות מצרים', הראשונה משלוש היצירות השיריות הגדולות שבאמצעותן ניסה להתמודד. להערכתי, בסוף שנות השלושים ובראשית שנות הארבעים, עם האתגר המאיים של הטוטליטריות הנאצית-פאשיסטית. מכל מקום, שלושת השירים הראשונים של 'שירי מכות מצרים', 'דם', 'צפרדע', ו'כינים', ראו אור, בסמליות-שבדיעבד, ב-1 בספטמבר 1939 (השומר הצעיר שנה ח, גל' 33, 9­10), בדיוק ביום שחצו צבאות הוורמאכט את גבול פולין, תאריך הנתפס היום כראשיתה של מלחמת העולם השנייה.  אך דומה, שכפי שאירועי מרס 1938, ובראש וראשונה סיפוח אוסטריה בידי גרמניה הנאצית, הם שהכריעו את הכף אצל פופר, כך הכריעו אירועי מרס 1939 – כיבוש צ'כוסלובקיה בידי גרמניה הנאצית ונפילת מדריד בידי הצבא הפשיסטי של פרנקו – את הכף אצל אלתרמן; שהרי כובש צ'כוסלובקיה הוכיח, כזכור, אפילו לצ'מברלין שחצי שנה קודם לכן האמין שהסכם מינכן יבטיח שלום לאירופה, כי היטלר אינו מתכוון לעמוד בהבטחותיו.
 הוכחה חותכת לכך מהווה, להערכתי, המאמר בן שלושת הפרקים 'עולם והיפוכו', שפרסם אלתרמן בטורים ב-30 במרס 1939, אף שלא כיבוש צ'כוסלובקיה ולא נפילת מדריד אינם מוזכרים בו במישרין (אלתרמן 1975, 32­38)


חזור