מאמרים
איורים של שמואל בונים על גבי שירים של אלתרמן מהקובץ "כוכבים בחוץ"


חזור