מאמרים
משוררי הלהכעיס קרצו לנו - עלית קרפ מראיינת את משה דור
סטודנטים מהאוניברסיטה העברית בירושלים, שמרדו במוסכמות הפואטיות המקובלות באותם ימים ורצו לברוא עולם שירי חדש, הרכיבו את חבורת "לקראת". משה בן-שאול, גרשון שקד ויהודה עמיחי שנמנו עם החבורה כבר אינם בין החיים. נתן זך, אריה סיון, בנימין הרשב ומשה דור פועלים כל אחד בנפרד. במלאות שישים שנה לייסוד החבורה מספר משה דור על ימי המהפכה ההם.


חזור