מאמרים
מקרה נתן אלתרמן - על שירת משוררים והלחנתה - עודד אסף
המאמר המצורף כאן  (בכמה שינויים קלים) כלול בספר שפרסמתי ב-2012. אני מודה ליוזמי האתר הנוכחי על שגילו בו עניין.
 הספר, כפי שציפיתי, עורר תגובות אוהדות וגם מחלוקת. הוא לא התמקד אך ורק ב"שירי משוררים" פופולריים אלא בקשרים בין טקסטים פואטיים לבין מוזיקה ( גם, ואולי בעיקר, מוזיקה קלסית-אמנותית) בעבר ובהווה, ובאפשרות לנתח ולהעריך את הקשרים הללו ולשפוט את מידת העמקתו של מלחין בטקסט או את יחסו המרפרף מדי לטקסט. קשרים אלה – כך כתבתי במבוא לספר, ואולי חשוב לצטט כמה מילים מתוכו – "הם סבוכים (...), תלויי תרבות, זמן והקשר, ואין תיאוריה אובייקטיבית ומוסכמת שתסביר אותם...". ובכל זאת אני סבור שהשיח הנפוץ בישראל סביב "שירי משוררים" פשטני מדי, ממש כמו לחנים פופולריים רבים שמילותיהם של משוררים , עם כל המורכבוּת והרב-משמעות שבהם,  ולעתים גם ההעזה שלהם לשבור קונווֶנציות , מקבלות בהם יחס נעים-לאוזן ונינוח מדי. ובכן, הצעתי בספר שלי שיטות להערכה ולדירוג, "שבריריות ככל שתהיינה" ( כך כתבתי במבוא), ולוּ רק כדי לעורר דיון רציני.


חזור