מאמרים
חיוך ראשון ושני - רות קרטון-בלום
מבין השירים הליריים שפרסם אלתרמן עד 1938 בכתבי העת של המודרנה ("כתובים", "טורים", "גזית") אסף רק שלושה אל "כוכבים בחוץ". אבל את שלושת השירים האלה לא הביא ככתבם הראשון, אלא שינה והחליף בהם הרבה כשהתקינם להיכלל בקובץ. השירים שהופיעו לראשונה בחוברות "גזית" בשנת תרצ"ד, הם: "האם השלישית", "זוית של פרוור", ובתרצ"ו - "חיוך ראשון". בחינה מפורטת ורצופה של השינויים שהכניס אלתרמן בנוסח שיריו אלה מגלה תמורות שיטתיות ועקרוניות בפואֶטיקה  של המשורר - תמורות המתחוללות בתוך ארבע חמש שנים בסך-הכול. זאת, כמובן, מלבד השינויים שבאו מן הצורך לשפר ולהשביח את המעשה השירי, צורך שהוא משותף בוודאי לכל משורר הקורא את שירו בפרספקטיבה של זמן.


חזור