מאמרים
זיק בינה אחרון - בינה ואובדן בינה לגילוייהם ביצירות נתן אלתרמן - צור ארליך
"זה השיר אל בינה נשאתיו ואל גודל"; "אתה יקרתָ לה כזיק בינה אחרון"; "ובהיות בינתך לחושך, ובנושכך בקללה את רשתי" - אלו הן רק דוגמאות מייצגות, ממוקדות, למקומה של הבינה האנושית כערך מרכזי ביצירותיו של נתן אלתרמן. בצעירותו, הדבר ייחד אותו בין חבריו המודרניסטים. בסתיו חייו, מאבקיו הפוליטיים והתמודדויותיו האישיות נתפסו בעיניו כמלחמה להצלתה של הבינה. 


חזור