במעגל
עולם והיפוכו - נתן אלתרמן
מאמר בן שלושה פרקים שאלתרמן פרסם ב"טורים" ביום 30 במרץ 1939
בפרק הראשון - המטרייה - מעמיד אלתרמן את המטרייה כסמל לחולשת הדמוקרטיה המערבית. בפרק השני - סופה של הדרך הקצרה - מתאר אלתרמן את כישלונה של השיר הפוליטית הגרמנית, ותובע להסיק מכך מסקנות לגבי הפואטיקה של השירה. בפרק השלישי - בני אדם חדשים - מתאר אלתרמן את המאבק בין העולם הטוטליטרי, ובראש וראשונה הנאצי-פאשיסטי, לבין העולם הדמוקרטי כמאבק רוחני בעיקרו בין מי שמנסה ליצור 'בני אדם חדשים' לבין האדם ההומניסטי, מאבק שחייב להתגלגל למלחמה בין שתי משפחות של בעלי חיים לשליטה על הכדור.
נכתב בשנת  1939. מתוך הספר "במעגל" - הוצאת הקיבוץ המאוחד - תשל"ה
 
*נכתב על פי "שירה מול טוטליטריות" / עוזי שביט - הוצאת שמורה ביתן 2003


חזור