החוט המשולש
המהפכה שפקעה - נתן אלתרמן
מקובל כי גל המרי, הסובב כיום את כדור־הארץ, בצורת מהומות של סטודנטים, אחד הוא בכל המקומות.
"מסאן פראנציסקו עד פראג ומפאריס ועד טוקיוֹ, מטוקיוֹ ועד בלגראד, ועד מוסקבה" – כך ובדומה לכך מתנסחת, כרגיל, מפת־העולם של הגל הזה, בלי הבדל, כביכול, בין המתחולל בארץ וארץ ובגוש וגוש.
יש מדגישים אפילו בפירוש את הצד השווה בין התסיסה שבעולם המערבי ובין זו שבגוש הקומוניסטי. לאמור – כאן ושם מרד ב"מימסד". כאן ושם – קריאת דרור לאדם מכבלי שלטון קופא, ממסגרות־חברה שנתאבנו, מכבלי מוסכמות.
יש, כמובן, אמת בתפיסה זו של מידת אחידות, ואף־על־פי־כן מידת השוני רבה יותר ובעיקר – מאלפת יותר.
 
פורסם גם בספר "החוט המשולש" הוצאת הקיבוץ המאוחד  1975


חזור