החוט המשולש
מדיניות של דילוג-רב - נתן אלתרמן
יש בינינו, כידוע, אנשי בטחון שסבורים כי הגבולות הנוכחיים הם יסוד לביטחונה של ישראל. למעשה, זו דעתם של אנשי הביטחון כולם, וההבדלים ביניהם לעניין זה הם רק הבדלי הטעמה והבדלי מסקנות, הלכה למעשה.
גם מומחים צבאיים מאומות-העולם הביעו ומביעים את דעתם, מדי פעם, בזכות ערכם הביטחוני של הגבולות הללו.
כדי שלא יהיו, אפוא, סבורים בעולם שחישובים כאלה יש להם ערך לגבינו, הסביר שר-החוץ בראיון שערך לעיתון "לה-מונד" שאין נימוק זה קובע.
"גבולות השלום" - כך אמר, "אינם חייבים להיות זהים עם גבולות הפסקת האש, כיון שהשלום אינו צריך אותם תנאים טריטוריאליים שהם מחויבי המציאות עקב צרכי הביטחון ובגלל היעדר שלום".
זוהי נימה חדשה. לאחר שמערכת ההסברה שלנו סילקה בהצלחה את "הנימוק ההיסטורי", היא מורידה מסדר-היום גם את הנימוק הביטחוני. לפי זה מסתבר שלעת שלום בינינו ובין הערבים לא תהא ממילא שום משמעות למושג ביטחון, שכן לא הגבולות ישמרו על השלום, אלא שהשלום ישמור על הגבולות.
 
פורסם גם בספר "החוט המשולש" הוצאת הקיבוץ המאוחד  1975


חזור