החוט המשולש
עץ־החיים במשתלה - נתן אלתרמן
 בשבוע זה נמסר בעתונים על השתלת־הלב החמישית במספר. העולם עוקר אחרי נסיונות אלה ומונה אותם אחד־לאחד כדרך שהיה מונה לפני עשר שנים ומעלה את ראשוני הלוויינים המשתלחים במירוץ אל החלל החיצון. שוב מתחולל חזיון מרתק ומרתיע, אלא שהריתוק והרֶתע טיבם אחר הפעם. ההבדל הוא קודם־כל בכך שהמתח המלווה את הביולטינים הרפואיים אין בו מאותו תבלין מדיני קובע, שהיה עיקרה של הדריכות, בה עקב העולם אחרי ראשית־המירוץ אל הקוסמוס, עד כדי כך שעָצמת ההישג המדעי והאנושי של ההינתקות מכדור־הארץ כמעט היתה שניה במעלה, לעומת חישובי מאזן־הכוחות שבין מזרח למערב ולעומת האפשרויות הקטלניות שהישג זה עשוי לפתוח להן פתח בעת מלחמה.


חזור