החוט המשולש
משפט זוטא - נתן אלתרמן

אשה, שהתפרעה בלשכת־הסעד, הועמדה בימים אלה למשפט ונידונה למאסר חצי־שנה, ברך, כמחצית מזה על־תנאי וכמחצית – מאסר בפועל. בעתון נמסר שהיא אֵם לשמונה ילדים. פרט נוסף: בעלה נכה ועובד רק חמישה ימים בחודש. עוד פרט: הצעיר שבין ילדיה הוא בן־שנה, ולכן הורשה לה לקחתו עמה לבית־הכלא.
 אפשר לומר כי "משפט־זוטא" מעין זה, מצד צירוף הנסיבות הנשקפות מתוכו, יש בו חומר די־והותר לעשרה משפטים, ואף־על־פי־כן הוא מן השכיחים אצלנו. קילוח מתמיד של ידיעות כאלו זורם בעתונינו מזה שנים על שנים ברציפות אינה מושפעת מתמורות העתים. מקומן של התרחשויות אלו לרוב באזורים המכוּנים אזורי־פיתוח, שהם, כידוע, מעיקרי צידוקו ויעודו של המפעל הציוני. ובמקרים כאלה מדובר כמעט אך ורק במשפחות מרובות ילדים, ענין שגם הוא מוסיף מאורו לבחינה הרעיונית והעקרונית של הבעיה...חזור