החוט המשולש
הרופאים, השתילה, השאלה - נתן אלתרמן
שתילת־הלב הראשונה בישראל הצמיחה, כידוע, סכסוך מר בין קרוביו של "התורם" ובין הנהלת בית־החולים. רבים רואים בסכסוך זה, ובטענות הנסערות שנלווּ אליו, פּרי יצרים פרימיטיביים ותפיסה צרת־אופק, לא של הרופאים, כמובן, אלא רק של הצד שכנגד.
בינתיים כאילו שככו הרוחות, לפחות בתחום הציבורי, הגלוי לעין, אך בשבוע זה נתלקח הענין מחדש, ואם עד כה היה רצון להימנע מלהוסיף על כך כל מה שכבר נאמר בפרשה זו, אין ברירה אלא לעמוד על כמה נקודות שבה.

חזור