החוט המשולש
ההבקעה מן הדמדום - נתן אלתרמן
לפני זמן מה נמסר מפי יודעי דבר כי בחוגים מדיניים שלנו עלה רעיון שמא כדאי לפנות אל אחת מחברות הפרסומת הגדולות בעולם – מאותם משרדי מומחים ליחסי ציבור – על מנת שזו תקבל על עצמה את מלאכת תיקון התדמית הישראלית בזירה הבינלאומית. כלומר, את מלאכת ההסברה בחוץ – לארץ.
אינני יודע אם מעיינים ברצינות בהצעה זאת. למעשה, אין רע בכך. עזרתם של מומחים אינה פסולה. כולנו יודעים שמדינת ישראל צודקת בריבה, אלא שהצדק צריך לא רק להיעשות ולהיראות, אלא יש לדעת גם "למכור" אותו, ומכירה זו תורה היא.
עד כאן טוב ויפה. אך עד שאתה מהרהר בהגשמתו של רעיון זה, עולה ספק בלבך.
שכן מסתבר כי אותה חברת- פרסומת תצטרך לתת דעתה לא רק על שכלול הכלים הטכניים של ההסברה, של דרכי התקשורת, על הפצת החומר, על המגעים עם מעצבי דעת הקהל בעולם וכדומה, אלא יהיה עליה לברר לעצמה גם את  העיקר, כלומר מה הדבר שהיא צריכה "למכור" אותו ולעשות לו נפשות, מה יסודותיו של צדק זה שעליו עומדת ישראל בריבה.
קרוב לודאי שבשלב זה היו מומחי החברה מחליטים שכדי לברר סעיף זה מוטב לפנות לא רק אל מדינאים אלא גם אל מה שקוראים אנשי רוח או אינטלקטואלים, כדי לשמוע מפיהם נימוקים כוללים יותר, שיהיו מתקבלים על הציבור הרחב בעולם, זה שאין המדיניות עיסוקו.

חזור