החוט המשולש
ההובי החדש - נתן אלתרמן
כמה דברים שנשמעו בשבוע זה מפיו של מזכ"ל מפלגת העבודה, אריה אליאב מעידים שלפנינו באמת תופעה לא-רגילה.
איני מתכוון לטיב ההשקפות המדיניות שבאו לידי ביטוי בדבריו. זה עניין לעצמו. כוונתי לדרך שבה הפגין המזכ"ל החדש את התחמקותו העמקנית, הפסבדו-מדענית-כמעט, ממשמעותה ומסקנותיה של הבעיה שהוא הסתבך בה.
דרך זו היא כה בלתי-רצינית, כה מגוחכת למעשה, עד כי הענין נעשה באמת רציני ביותר.


חזור