החוט המשולש
המאה הקשישה והעשור הצעיר + לשגריר בברכה ובערעור - נתן אלתרמן
המאה העשרים שזה עתה נעשתה בת שבעים, אולי לא היתה צעירה מעולם, היכן נעוריה?
במשך זמן מה היה נדמה כי אותם "עשרת ימים שזעזעו מאת העולם" – ימי ראשיתה של מהפכת אוקטובר הרוסית – נושאים גל של תקוות וחידוש נעורים לא רק ל"ששית כדור הארץ" אלא לעולם כולו, אך הכל יודעים מה עלתה לה לאותה "סופת אביב". אלה שעודם דבקים בסיסמותיה, הם כיום סמל הקפאון והיושן.
ייתכן כי נעוריה של מאה זו עוד מנומנים לה בעתיד, לקראת סוף דרכה. שנות הששים שחלפו הן אולי רמז לדבר, אם לא סימן ממש.

חזור