החוט המשולש
מדיניות על בלימה - נתן אלתרמן
   הדברים שלהלן אינם המשך של טענות ומענות בפולמוס-השטחים. 
   מצד המופשט נתמצה ויכוח זה, עד שהיה לזרא.
   ואילו מן הצד המעשי הולכת ונקבעת המציאות החדשה – זו ש"השטחים" הם חלק ממנה ושלוחותיה חודרות בכל.
   כך בתכניות הבטחון, כך בהסדרי המימשל, כך בתחיקה וכך במגעים ראשונים שבתחומי הכלכלה והמסחר.
   יש רק תחום אחד שבו אין קיום לא למציאות החדשה ולא לעיקרים שעליהם היא עומדת.
   תחום זה הוא תחום מדיניות-החוץ של ישראל.
   מדיניות זו היא שמורת-טבע שאין פחות טבעית ממנה. מדיניות זו כולה הגיון עקבי, פרט למשגה המונח ביסודה וההופך את כל הנובע מתוכו לטעות.
   זו מדיניות שאין בה שינוי ותמורה. מאז הקו הפאטאלי שהותווה בה מיד לאחר ששת הימים.
   רק הזמן ניגר בלי-הרף מבין ניסוחיה.  כמו חול.


חזור